Doneer ook tegen menstruatie-armoede!

Werkgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, IFMSA-Rotterdam
Normal db045c6cbb3812d57c58188ed6971b8927e1847a
van totaal € 2.021 (141%)
Afgesloten

Menstruatie-armoede is ook in Nederland een groot probleem. Uit onderzoek van de Bovengrondse is gebleken dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland in situaties terechtkomt, waarin ze te weinig geld hebben voor menstruatieproducten. Vrouwen ontwikkelen hierdoor een achterstand en/of worden gedwongen om mensonwaardige oplossingen te verzinnen.

Er zijn al meerdere landen waar menstruatieproducten voor (delen van) de bevolking gratis zijn, maar Nederland loopt hierin nog achter. Om hier aandacht voor te vragen zamelen wij geld voor menstruatieproducten in voor vrouwen die dit het hardst nodig hebben.