Armoede in Nederland


Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Ruim 1 miljoen mensen leven in armoede. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting (ofwel het niet mee kunnen doen), gezondheidsproblemen en beperkte toegang tot onderwijs.

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie. Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in Nederland.