W

Wed & Huda

Vrouwen helpen
van totaal € 50 (0%)
Deze Stichting ABCzetje ondersteunt kwetsbare vrouwen die niet kunnen terugvallen op de reguliere hulpverlening of op bestaande regelingen. Vrouwen die daardoor bijvoorbeeld moeten afhaken van school of uit het arbeidsproces. Of in een uitzichtloze gezinssituatie zitten, langdurig werkloos zijn of schulden hebben.