Langdurige armoede in Nederland neemt toe.

30 januari 2018 11:36

In 2016 moesten 590 duizend huishoudens van de ruim 7,2 miljoen huishoudens rondkomen van een laag inkomen. 
Het aantal huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen is toegenomen. Dit aantal ligt nu op 224 duizend huishoudens. De stijging komt vooral voor rekening van het toenemende aantal huishoudens dat langdurig afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Deze huishoudens zijn door toedoen van de economische crisis in armoede geraakt. 

Het aantal huishoudensleden dat in 2016 deel uitmaakte van de 590 duizend huishoudens met een laag inkomen bedroeg bijna 1,1 miljoen personen. Dat komt overeen met 6,8 procent van de bevolking. Daarmee lag het armoederisico onder de bevolking in 2016 een fractie lager dan in 2015 (6,9 procent).

Bron: CBF